Икономическа обосновка

Икономическа обосновка


Инвестиция в покупка на криосауна Криосауната е изключително добра инвестиция в услуги, които придобиват все по-голяма популярност, както самостоятелно, така и в комбинация с други процедури. Особено добре биха могли да се минимизират разходите чрез вграждане на криотерапията във вече  ъществуващ бизнес с разработена клиентска база.

По причина, че повечето от моделите на инсталацията не се отнасят към медицинското оборудване, за тях не се изисква лицензиране, а за тяхното обслужване не се налага да се наема медицински персонал. Достатъчно е наличие на подходящо помещение и оператор, който да стартира процедурите, както и малко реклама за популяризиране на новата услуга сред потенциалните клиенти. Като едно от важните условия се поставя организацията на работата с доставчиците на течен азот, защото имено това оказва най-голямо влияние върху стойността на процедурите. По-долу е дадена икономическата обосновка за покупка на криосауната.

Изчисляване на възвръщаемостта

При разход на електроенергия 1,5 kW за един час и време на работа 2 часа на ден, разходът на електроенергията
съставя: 1,5 х 2 х 0,30 лв. = 0,90 лв. на ден (при цена на електроенергията 0,30 лв.). За един месец – 24 работни
дни: 24 х 0,90 = 21,60 лева в месец.

Разходът на азот за една процедура съставя средно 3 кг (приблизително 1 кг за една минута).
При разход на азот 60 кг за един ден и цена 3 лв за кг (с доставка), разходът на ден е 60 х 3 = 180 лв., а за един
месец: 180 х 24 = 4320 лв.
Да прибавим заплатата на оператора: 800 лева на месец.
При цена за една процедура 40 лева,
Общият доход съставя: 40 лв. х 15 човека на ден х 24 работни дни = 14 400 лв.
Общият разход: 25 лева (електроенергията) – 4320 лева (течния азот) + 1000 лева (заплатата на оператора) = 5345 лева
(размерът на данъците зависи от юридическата форма на предприятието)

Чистата печалбата прави: 14 440 лева - 5345 лева = 9 095 лева. (ако няма допълнителни разходи)
По този начин, инвестицията в криосауната при цена 50000 лева се възвръща за около 6 месеца.

Цената на продукта включва доставка, монтаж на инсталацията, обучение на персонала, както и гаранционно обслужване за една година