Комплексна програма “PreventAge”

Комплексна програма “PreventAge”


КОМПЛЕКСНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА за борба със стареенето - стратегия за удължаване на живота, предотвратяване на свързани с възрастта заболявания и значително подобряване на качеството на живот. Нашият курс е базиран на най-новите научни достижения в областта на превенцията на преждевременното стареене.

Какво предлага този курс?

 • Цялостен научен подход при изучаване на проблемите, свързани с преждевременното стареене.
 • Методи, техники и инструменти, които предотвратяват преждевременното стареене.
 • Изучаване на промените в органите и системите на човешкото тяло с напредване на възрастта.
 • Разработване на комплексни антиейджинг програми.
 • Определяне на биологичната възраст на човека и биомаркерите на стареене.
 • Индивидуален подход към антиейджинг грижата и критерии за ефикасността на въздействие.

За кого е подходящ този курс?

 • Козметици и физиотерапевти.
 • Beauty Coaches и специалисти по здравословен начин на живот.
 • Фитнес инструктори.
 • Всички, които се стремят към дълъг, щастлив живот и искат да помогнат на своите близки и приятели да постигнат същото.

ПРЕДИМСТВА НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Сертификат
 • Удобно време за обучение. Ако не можете да присъствате на онлайн курса, ще имате възможност да прегледате всички теми в удобно за вас време.
 • Търсене
  Anti-aging Coach е професия на бъдещето, актуална и изключително търсена в момента. Търсенето на антиейджинг специалист е с 30% ПО-ВИСОКО, отколкото на всички останали професионалисти.
 • Компетентност

Обучението се основава на данни от международни научни изследвания и дългогодишна практика. Програмата за здраве и дълголетие е проверена и доказана от множество научни изследвания.
Не забравяйте, че хората могат да живеят дълго и щастливо! Проблемът е, че много от нас не знаят как да постигнат тази цел. Нашият образователен курс ще ви помогне да разберете конкретните причини за преждевременното стареене и ще ви предостави конкретни насоки и инструменти, които да помогнат за намаляване на биологичната възраст и предотвратяване появата на хронични заболявания.
Реалното увеличаване на продължителността и качеството на живот за вас, вашите близки и клиенти е във вашите ръце! Направете крачка към тази нова професия още днес!
Курсът включва:

 • Съвременни научни представи за механизмите на стареене на човешкия организъм и начините за предотвратяване на свързаните с възрастта промени.
 • Знания и умения за мотивационна работа с клиенти, насочена към поддържане на здравословен начин на живот, коригиране на хранителния режим, нормализиране на съня, отказ от вредни навици и др.
 • Знания за механизмите на развитие, основни начини за профилактика и контрол на свързаните с възрастта заболявания, включително патологии на сърдечносъдовата система, диабет и онкологични заболявания.
 • Опит в изготвянето на антиейджинг програми, определяне на план за изследване (проверка) в зависимост от възрастта и пола, както и от състоянието на организма на всеки клиент, предписване на оптимални дози витаминно-минерални комплекси.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА, ВИЕ ЩЕ МОЖЕТЕ:

 • Да ​​определяте основните маркери на биологичната възраст на човека и динамиката на тези показатели по време на провеждането на антиейджинг програми.
 • Да изготвяте подробни препоръки относно храненето и начина на живот, насочени към предотвратяване на свързаните с възрастта заболявания и увеличаване продължителността на живота.
 • Да следите ефективността на програмите против стареене, свързани с хранителния режим, физическата активност и начина на живот.
 • Да определяте показателите и да давате препоръки за използването на антиейджинг биологичноактивни комплекси.
 • Да провеждате мотивационна работа с клиентите, насочена към отказ от тютюнопушене, намаляване консумацията на алкохол, коригиране на други неблагоприятни фактори от начина на живот и по-нататъшен контрол за спазването на оздравителните препоръки.

ПРОГРАМА НА КУРСА 
РАЗДЕЛ 1. АНТИЕЙДЖИНГ ПРОБЛЕМИ. ►Съвременен поглед върху стареенето. ►Култура на дълголетието.
РАЗДЕЛ 2. ХРАНЕНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА ►Влияние на макро- и микронутриентите върху продължителността и качеството на живот. ►Диети, помагащи за увеличаване продължителността на живота и методи за разработването им. ►Работа с клиентите за създаване на правилен режим на хранене.
РАЗДЕЛ 3. ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ И АНТИЕЙДЖИНГ. ► Влияние на двигателната активност върху продължителността и качеството на живот. ► Метод за създаване и разпределяне на оптималния двигателен режим в антиейджинг програмата.
РАЗДЕЛ 4. ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ АСПЕКТИ НА АНТИЕЙДЖИНГ ПРОГРАМАТА ► Профилактика на вредните навици и намаленото адаптивно поведение вследствие наинволюционни нарушения на главния мозък. ► Практически подходи за формиране на здравна култура и култура на дълголетие.
РАЗДЕЛ 5. ИЗБОР НА ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ЗА ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЕМ НА МЕДИКАМЕНТИ. ► Обосновка за използването на витаминно-минерални комплекси и биологичноактивни вещества в антиейджинг практиката. ► Медикаменти в антиейджинг практиката.
РАЗДЕЛ 6. ИЗБОР НА ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ЗА ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЕМ НА МЕДИКАМЕНТИ. ►Тестове и методи за оценка на функционалните резерви на организма. ►Преглед на клиента за оценка на състоянието на организма му и биологичната възраст. ►Особености на антиейджинг програмите при различни възрастови групи. ►Особености на антиейджинг програмите при клиенти със сърдечносъдови, ендокринни и други заболявания.

Продължителност на курса – 2 месеца  

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?

 • Участвате в онлайн занятия: лекции, семинари и практически упражнения.
 • Изпълнявате интересни практически домашни задачи и се запознавате с допълнителни материали.
 • Получавате постоянна подкрепа от лектора на курса.
 • Попълвате теста за получаване на сертификат и решавате конкретен казус (изпит).
 • След успешно преминаване на изпита получавате сертификат.

ДОСТЪП ДО КУРСА: 6 месеца с възможност за изтегляне на всички допълнителни материали и преглед на записите от отделните занятия.

обучителна програма