Технически характеристики

Технически характеристики

Технически характеристики на криосауните- работна температура, температура в кабината, разход на азот, инсталация на криосауна. 

 • Работната температура в кабината се достига за по-малко от 30 секунди.
 • Температурата в кабината за пациенти е от -110˚С до -190˚С.
 • Инсталацията работи от електрическата мрежа за променлив ток 50 Hz (220±22V), мощност 1,5 kW.
 • Пропускателната способност: от 7 до 20 човек на час.
 • Разход на течен азот: за първично охлаждане от 2,5 до 3 кг; за 1 процедура – от 1 до 3 кг. В автоматичен
 • режим предварително охлаждане не се изисква.
 • Тегло на инсталацията – не повече от 460 кг.
 • Обща заемана площ – не повече от 3 кв.м.
 • криосауната се изготвя от материали, устойчиви към ниските температури. Инсталацията се състои от:
  • Кабина за пациенти - 1 бр.
  • Устройство за газоразпределение и подготовка –1 бр.
  • Криогенни съдове (за транспортиране на азот по 35 л) – 1 бр.
  • Възможна е доставката на допълнителни криогенни съдове по заявка.

Всички модели криосауни могат да се окомплектоват с:

 • Преносим пулт;
 • Дистанционно управление;
 • Всички произвеждани инсталации могат да работят в два режима – автоматичен и ръчен.
 • Под автоматичен режим се подразбира, че температурата в кабината за пациенти се регулира от процесор в предварително зададени граници.
 • Значението на крайните точки на диапазона може да се променя от -110˚С до -190˚С. Този режим дава възможност инсталацията да се включва веднага, без предварително охлаждане, съответно да се съкращава разхода на течния азот.


Техническо обслужване Обслужването на инсталацията се свежда до периодичното подгряване на силовата част (през всеки 20-30 процедури). Подгряването (сушенето) се извършва в полуавтоматичен режим. Освен това , през всеки 7-15 процедури е необходимо да се смени съда с течен азот.

Изисквания към помещението

 • Площ на помещението - не по-малко от 7 кв.м.
 • Височина на тавана за модел:
  „Премиум-Лукс” – не по-малко от 2500 мм.
  За стандартен модел – не по-малко от 2200 мм.
 • Препоръчва се да се предвидят една или две съблекални.
 • Контакт 220V, задължително със заземяване, трябва да е разположен на разстояние 0,5 – 1,5 м от кабината.
 • Диаметър на вентилационния отвор (в стена, прозорец, прозорче) – 130 мм.
 • Широчина на отвора на вратата на помещението, в което ще се монтира криосауната, както и на тези помещения, през които ще се внасят нейните детайли – не по- малко от 100 см.