Regenyal Super Idea

Regenyal Super Idea

Възстановява лицевите обеми в дълбочина

REGENYAL SUPER IDEA е абсорбиращ се биореволюметричен продукт(стерилен, апирогенен и физиологичен гел), който се използва за:
• ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБЕНИТЕ ОБЕМИ.
• КОРЕКЦИЯ НА ДЪЛБОКИ ХЛЪТВАНИЯ НА КОЖАТА.

Основният му компонент е омрежена хиалуронова киселина от неживотински произход, която е получена чрез бактериална
ферментация.

Индикации
• Увеличаване на обема и повдигане на скулите  
• Маларна област 
• Корекция на ъгъл на носа с депресия  
• Ремоделиране на мандибуларните контури 
• Пластична корекция на брадичката 
• Ринопластика

Точки на инжектиране
• ДЪЛБОКА ХИПОДЕРМА.
• НАД ПЕРИОСТЕУМА.
• ДЪЛБОКА ХИПОДЕРМА И НАД ПЕРИОСТЕУМА